SZC logo

Győri SZC

OM kód: 203037/002 | 9027 Győr Mártírok útja 13-15.

Intézmény logo

Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Felnőttek nappali rendszerű szakmai oktatása

A szakképzés lehetőséget biztosít a szakmát szerezni vágyó, vagy magukat átképezni kívánó felnőttek számára is.

Az első kettő, Szakmajegyzék szerinti szakma megszerzése az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül az állam által, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézményben ingyenes.

A szakképzés új rendszerében megszűnt a nappali és esti munkarend eddigi éles elhatárolása, a felnőttek szakmai oktatása rugalmasan szervezhető. A huszonötödik életévét be nem töltött jelentkező választhat, hogy tanulmányait nappali rendszerben tanulói jogviszonyban, vagy munkavégzés mellett, felnőttképzési jogviszonyban kívánja folytatni. Ez azt jelenti, hogy akár második szakmáját is tanulhatja tanulói jogviszonyban. A huszonötödik életévüket betöltött személyek oktatása felnőttképzési jogviszonyban történik, akár nappali, akár nem nappali rendszerben tanulnak.

A korábbi tanulmányok, megszerzett ismeretek és gyakorlat beszámítható, a képzési idő a beszámítás alapján rövidülhet.

A szakképzés feladata, hogy széles ágazati-szakmai alaptudást és a foglalkoztatók által elvárt kompetenciákat adjon.

Miért jó felnőttként új szakmát tanulni?

Az élethosszig tartó tanulás jegyében lehetőség van arra, hogy munka és család mellett is átképezzék vagy továbbképezzék magukat az emberek. A szakképző intézménynek lehetősége van arra, hogy a képzésre jelentkezők előzetes tudását felmérje, korábban szerzett munkatapasztalatait figyelembe vegye. Ez által lényegesen hatékonyabb, differenciáltabb lehet a képzés, és a képzési idő is jelentősen lerövidülhet.

Technikum:

A technikum kizárólag szakmai vizsgára felkészítő képzéseire érettségi végzettséggel lehet jelentkezni. A képzési idő főszabály szerint 2 év, de a fent leírtak szerint rövidebb is lehet. A képzés ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból áll. Utóbbi a képzésben részt vevőt foglalkoztató vállalatnál is történhet, munkaszerződése megfelelő módosításával. A szakmai vizsga sikeres teljesítésével államilag elismert szakképzettséget igazoló oklevelet szerezhet a tanuló, illetve a képzésben részt vevő.

Szakképző iskola:

A szakképző iskola kizárólag szakmai vizsgára felkészítő képzéseire azok jelentkezhetnek, akik legalább a középiskola tizedik évfolyamát elvégezték. A képzési idő főszabály szerint 2 év, de a fent leírtak tükrében rövidebb is lehet. A képzés ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból áll. Utóbbi a képzésben részt vevőt foglalkoztató vállalatnál is történhet, munkaszerződése megfelelő módosításával. A szakmai vizsga sikeres teljesítésével államilag elismert szakképzettséget igazoló szakmai bizonyítvány szerezhető.


Szakmák

Alternatív járműhajtási technikus

Specializált gép- és járműgyártás


Tovább

Épületgépész technikus

Épületgépészet


Tovább

Gépgyártás-technológiai technikus

Gépészet


Tovább

Gépi és CNC forgácsoló

Gépészet


Tovább

Gépjármű-mechatronikai technikus

Specializált gép- és járműgyártás


Tovább

Hibrid és elektromos gépjármű-mechatronikus

Specializált gép- és járműgyártás


Tovább

Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő

Épületgépészet


Tovább

Járműipari karbantartó technikus

Specializált gép- és járműgyártás


Tovább

Mechatronikai technikus

Specializált gép- és járműgyártás


Tovább

Az új szakképzési rendszer lehetőséget biztosít felnőttek részére KÉT SZAKMA és EGY RÉSZSZAKMA INGYENES MEGSZERZÉSÉRE

Erre kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben van lehetőség.

felnőttek szakmai oktatása

 • nappali vagy esti képzés formájában,
 • előzetes tudás beszámítás,
 • rövidített idejű képzés,
 • hasonló munkakörben megszerzett szakmai tudás figyelembevételével a képzési idő csökkenhet (akár negyedére).

A szakmai oktatásba, szakmai képzésbe való belépésre bármilyen életkorban lehetőség van. 

TANULÓI JOGVISZONYBAN tanulhat az, aki 25. életévét még nem töltötte be:

 • ingyenes, rugalmas képzés
 • nappali rendszerű,
 • szakképzési ösztöndíj,
 • diákigazolvány,
 • az egyes szakmák belépési feltétele a szakmák leírásában olvasható.

FELNŐTTKÉPZÉSI JOGVISZONYBAN tanulhat az, aki 25. életévét betöltötte:

 • ingyenes és rugalmas képzés
 • felnőttképzési szerződés,
 • esti képzés,
 • diákigazolvány,
 • az egyes szakmák belépési feltétele a mellékelt táblázatban olvasható.

A felnőttek szakmaszerzési lehetőségeiről további tájékoztatás az IKK honlapján olvasható

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/felnottek_szakmaszerzesi_lehetosegei_a_szakkepzes_uj_rendszereben-1625744593462.pdf

Minden szakma esetén egészségügyi alkalmassági vizsgálatra van szükség!

KÉTÉVES OKLEVELES TECHNIKUSI KÉPZÉS

EGYENES ÚT AZ EGYETEMRE!!!
Jelentkezés kétéves okleveles technikus képzésre érettségi vizsgával rendelkező diákok számára!

A képzés háromoldalú együttműködésen alapszik:

A program részvevői:

  • Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium (okleveles gépjármű mechatronikai technikus szak),
  • Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum (okleveles automatikai technikus szak),
  • Széchenyi István Egyetem,
  • Audi Hungaria Zrt.

Emelt szintű szakmai program:

  • A tanulók a technikum és egy felsőoktatási intézmény által közösen kidolgozott, emelt szintű szakmai program alapján végzik a technikumot.
  • Érettségi vizsgára épül.
  • Ingyenes nappali oktatás.

A képzési idő:

  • 2 éves  nappali képzés.

Az ágazati alapoktatásban az alapismereteket sajátítják el a tanulók.

Kinek ajánlott a képzés?

  • Azoknak a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulóknak, akik tudatosan szeretnék építeni jövőjüket.
  • Azoknak, akik érettségi végzettséggel szakmát kívánnak tanulni.
  • Azoknak, akik a felsőoktatásban kívánnak részt venni.

A képzésben való részvétel feltételei?

  • A programba tanulmányi eredményük figyelembevételével, előre meghatározott kritériumok alapján juthatnak be a jelentkezők.
  • Egészségügyi alkalmasság.
  • Ágazati alapvizsga sikeressége a képzés során.

A képzés előnyei:

  • Egyetemi felvétel jó  (4) szakmai vizsga eredmény = 500 pont a felvételin
  • Kredit elismerés a technikumi tantárgyak beszámításával
  • Egyetemi tanulmányi idő rövidülésének lehetősége
  • Professzionális munkakörnyezetben való képzés
  • Kreatív, innovatív csapatban való tanulás
  • Felsőfokú duális képzésben való részvétel az Audi Hungariánál
  • Szakképzési munkabér és munkaszerződés
  • Kollégiumi lehelyezés biztosított
  • Diákigazolvány
  • Ösztöndíj
  • Munkaszerződés szerinti munkabér (100.000 Ft/hó+egyéb)
  • Pályakezdési támogatás vizsgaeredménytől függően (133.000Ft-302.000 Ft)

Mikor, hogyan lehet bekapcsolódni a programba?

  • Érettségi végzettséggel – a képzés kettő éves (a Szakmajegyzékben az adott szakmára meghatározottak szerint).

Jelentkezés:

  • Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium – Okleveles gépjármű mechatronikai technikus (kétéves)
  • Elérhetőségek: iskola@lukacssuli.hu, Tel: 96/528-670

Jelentkezési határidő :

HÁROMÉVES NAPPALI TAGOZATOS KÉPZÉS

Specializált gép- és járműgyártás ágazaton:

  • Alternatív járműhajtási technikus 5 0716 19 01

Gépészet ágazatban

  • Járműipari karbantartó technikus 5 0714 19 09
  • CNC programozó 4 0715 10 01

A képzés időtartama: 3 év
Szakmai előképzettség: középiskolai (gimnáziumi, nem ágazati szakgimnáziumi, szakközépiskolai) érettségi
Életkor: be nem töltött 25. életév
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 320 óra

KÉTÉVES NAPPALI TAGOZATOS KÉPZÉS

Gépészet ágazatban:

  • Gépgyártás-technológiai technikus 5 0715 10 06
  • Gépi és CNC forgácsoló 4 0715 10 07

Épületgépészet ágazatban:

  • Épületgépész technikus 5 0732 07 01
  • Hűtő-és szellőzőrendszer-szerelő 4 0732 07 02

Specializált gép- és járműgyártás ágazatban:

  • Gépjármű-mechatronikai technikus 5 0716 19 04
  • Mechatronikai technikus 5 0714 19 12
  • Hibrid és elektromos gépjármű-mechatronikus 4 0716 19 14

A képzés időtartama: 2 év
Szakmai előképzettség: középiskolai (gimnáziumi, nem ágazati szakgimnáziumi, szakközépiskolai) érettségi
Életkor: be nem töltött 25. év
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Első tanév végén kötelező egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra

A korábbi tanulmányok beszámítással induló rövidített (egyéves) képzések:

Specializált gép- és járműgyártás ágazaton:

  • Alternatív járműhajtási technikus 5 0716 19 01
  • Járműipari karbantartó technikus 5 0714 19 09

Gépészet ágazatban

  • CNC programozó 4 0715 10 01

A képzés időtartama: 1 év
Életkor: 25 év alatt
Szakmai előképzettség: szakirányú szakmai vizsga
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Jelentkezési lap: ide katintva letölthető

A képzések előnyei:

 • tanulói jogviszony
 • diákigazolvány
 • jogszabály szerinti ösztöndíj a tanulmányi eredmény függvényében 
 • szakképzési munkaszerződés lehetősége a duális képzőhellyel
 • egyszeri pályakezdési juttatás

Érdeklődni lehet az iskola tanulmányi osztályán, emailben, személyesen vagy telefonon (96/528-760/121-es és 151-es mellék).

Várjuk a jelentkezőket! Kollégiumi elhelyezést biztosítunk!

Elérhetőség:

Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium
9027 Győr, Mártírok útja 13-15.
Tel: 96/528-760 121-es, 151-es mellék
Email: iskola@lukacssuli.hu


Partnereink

SZC logo

Győri SZC


Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium

9027 Győr Mártírok útja 13-15.

Telefon: +3696/528-760

E-mail: iskola@lukacssuli.hu

OM azonosító: 203037/002


2024Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium