Nid: 95
Nid: 1068
Nid: 1069
Nid: 1070
Nid: 1071
Nid: 1072
Nid: 1073
Nid: 1074
Nid: 1075
Nid: 1076
95
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076

Tájékoztatás az érettségi vizsgáról - 2022/2023. tanév

Tájékoztatás az érettségi vizsgáról

 • A tanulók minden év február 15-ig jelentkeznek az emelt és középszintű érettségi vizsgára (az adminisztráció miatt január végén).
 • A jelentkezéshez szükséges az érvényes személyi igazolvány, és a lakcímkártya.
 • A tanulók 5 tantárgyból tesznek rendes érettségi vizsgát:
  1. Magyar nyelv és irodalom
  2. Matematika
  3. Történelem
  4. Idegen nyelv (angol, német)
  5. Ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsga (Autó-és Repülőgép szerelési ismeretek, Gépgyártás-technológiai ismeretek, Mechatronikai ismeretek).
 • Ha a tanuló sajátos nevelési igényű (dyslexia, dysgraphia) a felmentési kérelmet és a szakértői bizottság határozatát február elejéig be kell nyújtani az iskola igazgatójához. Csak az adott tanévben is érvényes szakértői vélemény fogadható el a felmentési kérelem benyújtásakor.
 • Azok a tanulók, akik sajátos nevelési igényük miatt felmentést kaptak az idegen nyelv értékelése és minősítése alól, 4. vizsgatárgyként az alábbi tantárgyakból tehetnek érettségi vizsgát: informatika, fizika, testnevelés.
 • Annak a tanulónak, aki év végén valamelyik tantárgyból elégtelen osztályzatot kap, módosítani kell a rendes érettségi vizsgáját előrehozott vizsgára. Ez azt jelenti, hogy abból a tantárgyból, amelyikből elégtelent kapott augusztusban javítóvizsgát tesz, majd az őszi vizsgaidőszakban teszi le a rendes érettségi vizsgát.
 • Az érettségi vizsga feltétele az 50 óra közösségi szolgálat, amelyet a vizsgára történő jelentkezésig teljesíteni kell.
 • Az előrehozott érettségi vizsgákra vonatkozó szabályozás 2019 novemberében, majd decemberében megváltozott. Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal tett vizsga, amely letehető:

a) idegen nyelvekből, kizárólag a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban, továbbá,

b) olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamint az azt követő vizsgaidőszakban.

A középszintű írásbeli vizsga időpontjai:

Vizsgatárgy

A vizsga időtartama

Időpont

Magyar nyelv és irodalom

240 perc

2023. május 8.

Matematika

180 perc

2023. május 9.

Történelem

180 perc

2023. május 10.

Angol nyelv

180 perc

2023. május 11.

Német nyelv

180 perc

2023. május 12.

Ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

(Autó-és repülőgép szerelési ismeretek, Gépgyártás-technológiai ismeretek, Mechatronikai ismeretek)

180 perc

2023. május 17.

Informatika

180 perc

2023. május 15.

Fizika

120 perc

2023. május 23.

Testnevelés gyakorlat

50 perc

szóbeli vizsga időszakában

 

Általános tudnivalók az írásbeli érettségi vizsgán:

 • Az írásbeli vizsgák kezdési időpontja fő tantárgyak esetén (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv): 9.00 óra; ágazati szakmai vizsgatárgyak, fizika, informatika esetén: 8.00 óra
 • Az írásbeli vizsga előtt legkésőbb fél órával el kell foglalni a kijelölt tanteremben a helyet.
 • A tanuló az írásbeli vizsgára hozza magával a személyi azonosító okmányát és a szükséges eszközöket.
 • Az írásbeli vizsga alatt a megengedetten kívül más segédeszköz nem használható.
 • Szóbeli vizsgára az bocsátható, aki az írásbeli vizsgán a 12%-ot elérte. Kivétel a matematika tantárgy. A matematika tantárgy esetében az a tanuló, akinek az írásbeli teljesítménye elérte a 12%-ot, de nem érte el a 25%-ot, szóbeli vizsgát tehet.
 • Az elégséges 25%-tól kezdődik.
 • A szaktárgyakra vonatkozó változásokat az oktatók ismertetik a tanulókkal.
 • A megjelenés az írásbeli és a szóbeli vizsgán kötelezően öltöny és nyakkendő, lányoknak kosztüm.
 • Az emelt szinten vizsgázók más időpontban vizsgáznak, tájékoztatásuk az igh. asszony feladata.

A szóbeli vizsga időpontja:

 • 2023. június 7-14. emelt szintű érettségi szóbeli vizsgaidőszak.
 • 2023. június 19-30. középszintű szóbeli vizsgaidőszak. (Az osztályok szóbeli vizsgabeosztására később kerül sor)

Az osztályok szóbeli beosztását a tavaszi szülői értekezleten ismertetjük. Nem betűrendben kerülnek beosztásra az osztályok.

 • A szóbeli érettségi vizsga nyitó és eredményhirdető értekezletén a tanulóknak is  ünnepélyesen kell megjelenni.
 • Az a tanuló, akinek nem sikerül az érettségi vizsgája, vagy a tanév végén valamelyik tantárgyból elégtelen osztályzatot szerzett, az érettségi vizsgán törzslapkivonatot kap. Ezzel jelentkezik az augusztusi javítóvizsga után a rendes érettségi vizsgára, melynek határideje szeptember 5. Az őszi vizsgáról 2023. szeptember 1-3. között kell információt kérni Szentpéteri Marianna igazgatótól a 102-es irodában. Az érettségi vizsgával kapcsolatos kérdésekben Szentpéteri Marianna igazgatóhoz és Germán Szilvia igazgatóhelyetteshez (107-es iroda) lehet fordulni.

 Továbbtanulás:

 • A felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatban szintén Szentpéteri Marianna igazgatótól lehet érdeklődni. (pontszámítás, többletpontok, felvételi követelmények stb.)
 • A tanulói jogviszony fennállása alatt az ismétlő, kiegészítő, szintemelő, ill. a második javító érettségi vizsga díjköteles.

Versenyeredményeink

Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja 9-12. évfolyamos tanulók számára meghirdette a Ránki György dunántúli történelem versenyt....
Iskolánk LEt's GO csapata évek óta részt vesz az FLL versenyen, de most először jutott ki a regionális versenyen túlra, azaz a nemzeti döntőbe....
Az OSZKTV -n iskolánk 32 tanulója mérettetett meg.Németh Zalán 1/9. C, Kállai Csaba Márton 1/9. H, Keil Máté 1/9. D, Konyecsni Lionel 3/11. AJ és...
Lukácsos tanuló újabb sikere! Bódai Vajk 10.A osztályos tanuló Lelkes Géza tanár úr felkészítésével bejutott a Mikola Sándor Országos Középiskolai...
„Így láttok Ti” képzőművészeti alkotópályázaton vettek részt ügyes tanulóink a Magyar Kultúra Napja alkalmából.A Generációk Művelődési...
6 tanuló - Entresz Milán, Gróz Gábor Levente, Torma Gergely, Németh Máté, Nagy Ádám és Gruber Ákos - az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen nagyon...

Támogatóink

Lépj kapcsolatba velünk itt is!

 •  iskolánk oldala

 • Facebook "Nyisd ki a szemed, ez itt a Lukács" oldala

Elérhetőségeink

Általános elérhetőségeink
Cím: 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.
OM kód: 203037/002
Tel.: 96/528-760,
20/447-0674,
Fax: 96/528-761
E-mail: iskola@lukacssuli.hu 
Felnőttképzés
E-mail: felnottkepzes@lukacssuli.hu
Iroda: 108

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.